Prof. Jan Lubiński

Prof. Lubiński jest jedną z najważniejszych postaci polskiej genetyki. Stworzył pierwszy na świecie program profilaktyczny genetyczno-onkologiczny, który wykrywa dziedziczne obciążenie ryzykiem raka nowotworów.

Jednym z największych osiągnięć prof. Lubińskiego jest stworzenie polskiej Sieci Onkologicznych Poradni Genetycznych, a także realizacja pierwszego na świecie populacyjnego programu profilaktycznego genetyczno-onkologicznego, dotyczącego dziedzicznej predyspozycji do nowotworów sutka i jajnika. Na podstawie tych badań prof. Lubiński stworzył biobank próbek biologicznych i rejestr danych klinicznych od ponad 250 tys. chorych z nowotworami i ich krewnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako stypendysta rządu Francji w paryskim Instytucie Pasteure’a, prowadził również badania w ośrodkach badań nad nowotworami w Filadelfii w USA.

Obecnie kieruje Zakładem Genetyki i Patomorfologii swojej macierzystej uczelni - Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającym przy tej uczelni Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Ośrodek ten utrzymuje 57 przedstawicieli regionalnych na wszystkich kontynentach. Od 2005 roku prof. Lubiński jest profesorem w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest również konsultantem krajowym w dziedzinie genetyki klinicznej, zasiada w radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W 2012 roku prof. Lubiński uzyskał najlepszy w Polsce wynik w rankingu badaczy z dziedziny medycyny, sporządzonym na podstawie tzw. współczynnika Hirscha, który odpowiada liczbie cytowanych publikacji i jest miarą oceny jakości pracy naukowca. Urodzony 7 stycznia 1953 r.

AS

26.11.2014