Łazienki Królewskie

Letnia rezydencja króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego to jeden z najpiękniejszych XVIII-wiecznych zespołów pałacowo-parkowych w Europie.

Zabytkowy park o powierzchni aż 76 ha położony w centrum Warszawy jest znanym symbolem stolicy. Przyciąga gości dużymi przestrzeniami wypełnionymi zielenią i wspaniałą klasycystyczną architekturą. Nazwa rezydencji wzięła się od letnich łaźni, które istniały na tym terenie pod koniec XVII wieku. Były własnością rodziny polskich magnatów - Lubomirskich. W 1764 roku król Stanisław August kupił tę posiadłość i przy pomocy najlepszych architektów, m.in. Dominika Merliniego, zapełnił tę przestrzeń wspaniałymi budowlami klasycystycznymi. Wokół nich powstał park w stylu angielskim.

W Pałacu na Wodzie, zwanym też Pałacem Łazienkowskim, letniej siedzibie króla, kwitło życie kulturalne i artystyczne polskiego oświecenia. „Król Staś”, jak nazywano monarchę, jako wielki mecenas sztuki zapraszał tu latem na słynne obiady czwartkowe najznamienitszych artystów. Do najsłynniejszych budowli leżących na terenie parku należą pałac Belwederski, dawniej siedziba prezydenta Rzeczypospolitej, Teatr na Wyspie położony na sztucznej wyspie i naśladujący antyczne ruiny oraz Stara Pomarańczarnia (dawniej nazywana Wielką Oranżerią). W tej ostatniej zachował się do naszych czasów unikatowy Teatr Stanisławowski – autentyczny, bogato zdobiony XVIII-wieczny teatr dworski, zaprojektowany dla króla Stanisława przez Dominika Merliniego. W pobliżu Starej Pomarańczarni znajduje się tzw. Biały Domek, w którym na początku XIX wieku mieszkał przebywający na wygnaniu późniejszy król Francji Ludwik XVIII.

Dzisiaj usytuowany w samym centrum Warszawy Park Łazienkowski jest ośrodkiem jej życia kulturalnego i ulubionym miejscem spacerów warszawiaków. Zwłaszcza latem na odwiedzających czeka wiele atrakcji: koncerty wśród kwiatów przed słynnym pomnikiem Fryderyka Chopina, rejs gondolą po stawie czy karmienie wiewiórek. Stałymi mieszkańcami parku są przepiękne pawie. W budynku Starej Pomarańczarni, pełnej egzotycznych drzewek i posągów, działa największa Galeria Rzeźby Polskiej.

Z Łazienkami sąsiaduje Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, w którym zasadzono ponad 5000 gatunków roślin. Powstaje tu pierwsza w Polsce kolekcja zagrożonych wyginięciem rodzimych odmian ozdobnych drzew i krzewów.

16.09.2014