Szlak Kopernikowski

Mikołaj Kopernik, sławny astronom, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”, ma w Polsce swoje ulice, pomniki i szlak turystyczny. Przemierzając go cofniesz się w przeszłość, do przełomu XV-XVI wieku. To najważniejszy szlak turystyczny Warmii i Mazur.

Szlak Kopernikowski swój początek ma przy olsztyńskiej  Wysokiej Bramie. Właśnie w Olsztynie Kopernik był w latach 1516-1521 administratorem dóbr Kapituły Warmińskiej.  Dalej wiedzie przez tereny województwa warmińsko-mazurskiego do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie stoi zamek biskupów warmińskich. Tam Kopernik w latach 1503-1509 pełnił funkcję biskupiego sekretarza i lekarza.

Przez Braniewo szlak prowadzi do Fromborka - miejsca wieloletniego pobytu, śmierci i pochówku Kopernika. W tym mieście znajdują się m.in. Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. Dalej trasa wkracza do województwa pomorskiego, do Malborka, gdzie Kopernik odwiedził m.in. zabytkowy gotycki ratusz na terenie dzisiejszego Starego Miasta oraz gościł w refektarzu letnim zamku malborskiego. Szlak Kopernika kończy się w województwie kujawsko-pomorskim, w  Toruniu – miejscu urodzin astronoma.

Najdłuższy odcinek trasy położony jest na terenach województwa warmińsko-mazurskiego i wynosi 237 km. Na trasie szlaku związanego z postacią Mikołaja Kopernika odnaleźć można atrakcyjne turystycznie miejscowości, pełne zabytków nawiązujących również do poza astronomicznej działalności Kopernika, który był także kanonikiem Kapituły Warmińskiej, lekarzem, administratorem, czy sekretarzem biskupim.

Trasa w kopernikowskich miastach i miasteczkach opracowana jest z myślą o pieszych, ale odcinki pomiędzy miejscowościami można pokonać na rowerze lub samochodem.

KATARZYNA BRODA

29.10.2014